CLOSE

動画

  • 動画 2018/11/01 更新
  • 印刷する

JIMTOF 2018「DMU 340 Gantryの据付の様子」

シェア

JIMTOF2018で展示した大型5軸加工機「DMU 340 Gantry」の据付の様子をご紹介しています。
カタログダウンロードはこちら